Hồ sơ của bạn
Nick name:
demonsk Cấp độ: [ Rikugun Shōi I ]
Chức Vụ:
MemberI
Phần thưởng:
HHHuy hiệu (0)   RepReputation (0)
Tên:
Thien Trung [ Nam ]
Hiện đang:

Đăng ký ngày:
Thứ bảy, 2013-04-20, 4:39 PM
Lần cuối đăng nhập:
Thứ tư, 2014-01-22, 7:20 PM
Sinh nhật:
18 February 1995 [ 25 Tuổi | Cung ]
E-mail:
Ẩn Email
Hiện đang ở:
Viet Nam
State:
Đông Nam Bộ
City:
Ho Chi Minh City