Hồ sơ của bạn
Nick name:
sale Cấp độ: [ Rikugun Shōi I ]
Chức Vụ:
MemberI
Phần thưởng:
HHHuy hiệu (0)   RepReputation (0)
Tên:
sa le [ Nữ ]
Hiện đang:

Đăng ký ngày:
Thứ hai, 2014-02-24, 1:42 PM
Lần cuối đăng nhập:
Thứ hai, 2014-02-24, 1:42 PM
Sinh nhật:
7 June 1992 [ 28 Tuổi | Cung ]
E-mail:
Ẩn Email
Hiện đang ở:
Viet Nam
State:
Đồng bằng sông Hồng
City:
Hà Nội