Hồ sơ của bạn
Nick name:
Bảon Cấp độ: [ Rikugun Shōi I ]
Chức Vụ:
MemberI
Phần thưởng:
HHHuy hiệu (0)   RepReputation (0)
Tên:
Bo Loyal [ Nữ ]
Hiện đang:

Đăng ký ngày:
Thứ năm, 2012-10-04, 2:50 PM
Lần cuối đăng nhập:
Thứ năm, 2012-10-04, 2:51 PM
Sinh nhật:
18 February 1994 [ 26 Tuổi | Cung ]
E-mail:
Ẩn Email
Hiện đang ở:
Viet Nam
State:
Duyên hải Nam Trung Bộ
City:
Đà Nẵng